JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Nederlandse Varenvereniging

Shop Facebook Contact

Varenvaria

VarenVaria is het tijdschrift van de Nederlandse Varenvereniging. Het tijdschrift bevat verenigingsinformatie en veel artikelen over varens. Van technische, wetenschappelijke informatie tot verslagen over excursies en varentuinen. Van tips over de verzorging van varens, ervaringen van ’eigen’ verenigingsleden met varens in huis en tuin, tot informatie over het kweken van varens uit sporen. VarenVaria verschijnt driemaal per jaar en wordt gratis toegezonden aan alle leden van de Nederlandse Varenvereniging. Hieronder staat een lijst met digitale exemplaren van VarenVaria tijdschriften van een aantal voorgaande jaren. Leden die op zoek zijn naar een bepaald nummer kunnen dat opvragen bij de redactie, redactie@varenvereniging.nl, als het beschibaar is als PDF ontvangt u het tijdschrift per e-mail.

Redactie: Dolf van Leeuwen, Yves Delbecque en Ben van Wierst. Kopij VarenVaria: Voor de aanlevering van kopij zie: Informatieblad VarenVaria-auteurs (pdf) hieronder bij bestanden.

In principe worden alle bijdragen van leden van de Nederlandse Varenvereniging geaccepteerd. De redactie is graag bereid om, in overleg met auteurs, zorg te dragen voor stijl en/of spelling. 

 

Bestanden

Informatieblad VarenVaria Auteurs
nr.1 - 2010,Varens die met mieren samenleven, Varenhybridiseurs deel 1, naaldvarens van Europa en hun hybriden.
nr.2-2010. De reactie van koningsvaren in het landschap, Varenhybridiseurs deel 2, De methode Leeds
nr.3-2010, De evolutie van de varens, Hoe worden fossiele varens bestudeert.
nr.1-2011, een tweede Limburgse groeiplaats van Schubvaren, Hybridiseurs deel 3, Het maken van kruisingen volgens Rolf Thieman.
nr.2-2011, Het geslacht Equisitum een inleiding, Varens in waterputten, een inventarisatie in Gelderland.
nr.3-2011. Varens op een transect aan de rand van het Brecon Beacons National Park, Het geslacht Phyllitis in Europa.
nr.1-2012, Geschubde mannetjesvaren in Nederland, Voor het eerst op een muur gevonden, Kleine wolfsklauw langs de Regge, Kweken van Equisitum.
nr.2-2012, Polystichum X Bicknellii nieuw in Nederland, Muurvarens in Friesland.
nr.3-2012, In Nomine Equistiti, Geschiedenis van de naam Schaafstro, Varens op terschelling.
nr.1-2013, Portugese varenflora, Ophioglossum Lusitanicum in de Algarve, Biothoop van de Gewone eikvaren in Nederland.
nr.2-2013, Portugese varenflora deel 2: Schubvaren in de Algarve, Dryopteris X deweveri, Herkenning in het veld.
nr.1-2014, Recente vondsten verwilderde tuinvarens, De eerste vondst van Bospaardenstaart (Eguisitum sylvanicum) in Flevoland.
nr.1-2015, Het 25 jarig jubilleum,Geschiedenis van varens, Varensoorten van hybride oorsprong, Ontwikkeling Amsterdamse muurvarens.
nr.2-2015, Angiopteris evecta, Schaafstro de handel met Engeland, Introductie geslacht Lecanopteris, Lecanopteris balgooyi
nr.3-2015, Lecanopteris carnosa, Schaafstro, de continentale handelsstromen, Eikvarens als epyfit.
nr.1-2016, Lecanopteris spinosa, Lansvaren (Polystichum longitis) in Nederland,Monitoring van een piepkleine populatie.
nr.2-2016, Lecanopteris luzonensis, Muurvarens Vathorst

Nederlandse Varenvereniging