JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Nederlandse Varenvereniging

Shop Facebook Contact

Historie

Op 29 juni 1989 kwam een aantal varenliefhebbers bijeen bij notaris Withaar te Velp. Doel: het vaststellen van de statuten voor de Nederlandse Varenvereniging. Aanwezig waren voor de vereniging de heren Joop Comijs en Gerard Proper, zij vormden het bestuur samen met de heren Roskam, Hennipman, Jaarsma en v.d. Moesdijk. In de archieven liggen de verslagen van de eerste vergaderingen in november 1988.  

Op deze vergaderingen werden de plannen voor het oprichten van de varenvereniging doorgesproken en was er al sprake van het verenigingsblad VarenVaria. Verder werd er gesproken over de mogelijke activiteiten voor het eerste jaar van de vereniging. Ook toen werden er al excursies naar kwekers en varentuinen gepland.

Op de eerste ledenlijsten staat een aantal leden die nog steeds lid zijn. In de eerste tijd is het, in samenwerking met het ABP, aanleggen van een varentuin bij het kantoor van dit pensioenfonds een van de belangrijkste activiteiten. Het 10 jarig bestaan in 1999 werd gevierd met een symposium in de Sterrenwacht bij de Hortus te Leiden.

Het 25-jarig jubileum, zaterdag 16 augustus 2014 was de jubileumdag, een feestelijke dag speciaal voor leden met lezingen, de ruilbeurs en een hapje en een drankje. In de week volgend op de jubileumdag was er ook voor het 'gewone' publiek van de Hortus Leiden van alles te beleven op varengebied.

Nederlandse Varenvereniging