JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Nederlandse Varenvereniging

Shop Facebook Contact

Sporenbank

De Nederlandse Varenvereniging houdt een sporenbank bij ten behoeve van de kweek van min of meer bijzondere en/of zeldzame varens ten behoeve van haar leden. De sporen worden voornamelijk geleverd door de doelgroep zelf, die daarmee een bijdrage leveren aan het plezier van het verzamelen en van het kweken van varens.

De sporenbank wordt beheerd door Rens Huibers, lid van de vereniging. De sporenlijst word in december gepubliceerd en aan de leden verzonden. Uw bestelling dient uiterlijk eind december te zijn ontvangen. In januari zal uw bestelling worden verzonden. Per aanvrager worden per jaar maximaal 10 soorten, naar een aanvrager verstuurt. Donoren van sporen kunnen 10 soorten extra bestellen

Aan de verzending naar leden van de Nederlandse Varenvereniging zijn géén kosten verbonden. Niet-leden betalen een kwart van de jaarcontributie (5,€). Bij het in gebreke blijven van deze vergoeding c.q. betaling (achteraf) zal in de toekomst géén levering meer aan deze persoon en/of kweker plaats kunnen vinden.

Donaties van varensporen aan de VarenSporenBank kan het gehele jaar door geschieden. Alle leden worden bij deze gestimuleerd aan de sporenbank bij te dragen en - natuurlijk - er ook gebruik van te maken. 

Nederlandse Varenvereniging