JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Nederlandse Varenvereniging

Shop Facebook Contact

Auteursrecht

De Nederlandse Varenvereniging is een kleine niet-commerciële organisatie, die deze website onder andere gebruikt om opgebouwde kennis en inzichten betreffende varens en andere sporenplanten vast te leggen en te verspreiden.

Voor alle ’overgenomen’ artikelen en/of beelden geldt dat wij als Nederlandse Varenvereniging, ons tot het uiterste zullen inspannen, om toestemming te vragen aan alle auteurs, fotografen, illustratoren, uitgevers etc. van de betreffende gepubliceerde artikelen c.q. beelden.

Gezien de omvang van onze organisatie en de tijdspanne van het opzetten van deze website, is het mogelijk dat er publicaties op deze website staan, waarvan wij nog geen definitieve toestemming van de maker(s) hebben verkregen.

Ons voornemen is om voor alle (in ieder geval zoveel mogelijk) geplaatste artikelen en/of foto’s (zowel overgenomen uit de Nederlandse- als de buitenlandse media) als nog toestemming te verkrijgen. Wij zullen alles in het werk stellen om de Nederlandse Auteurswet 1912 te respecteren.

Nederlandse Auteurswet 1912 ’Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld’.

Mocht u (nog) niet door ons zijn benaderd en u bent van mening als maker(s) van het artikel(en) en/of beeld(en) dat het gepubliceerde in strijd is met het Nederlandse Auteursrecht en de daaruit voortvloeiende verkregen rechten, dan zullen we het betreffende artikel(en) en/of beeld(en), zonder enige aarzeling onzerzijds, onmiddellijk en per direct van onze website verwijderen.

Wij proberen zoveel mogelijk aan bronvermelding van de geplaatste artikelen te bewerkstellingen. Indien we hebben verzuimd (of onjuist) de maker(s) of de herkomst hebben vermeld, wat we dan ten zeerste betreuren, laat ons dit eveneens weten, zodat wij dit kunnen aanpassen en/of verwijderen.

Het is mogelijk dat we het gepubliceerde (artikelen en beelden) hebben bewerkt, onderaan het artikel aangegeven met: ...bewerkt [edit]. Dat kan inhouden; het inkorten van het artikel ten aanzien van het oorspronkelijke artikel, het extra voorzien van beeldmateriaal of juist het weglaten daarvan, en het maken van een andere uitsnede(n) van het beeldmateriaal. Of het aanbrengen van de door ons gekozen schrijfwijze van de flora- en faunanamen.

Wij zullen te allen tijde de originele schepping waarin het stempel van de maker te herkennen is met grote zorgvuldigheid respecteren en daarna handelen. Mocht u van mening zijn als maker(s) van het artikel(en) en/of beeld(en) dat het gepubliceerde een creatieve aantasting is ten aanzien van het origineel, dan zullen wij het gepubliceerde direct terugbrengen naar het oorspronkelijke origineel, eventueel in overleg met u, of we verwijderen het artikel per direct van de website.

Het verzamelen van informatie over varens en sporenplanten en het delen van deze informatie met verenigingsleden en niet-leden, is voor een vereniging als het onze van groot belang. Echter respecteren we - het naleven van de eigendomsrechten van makers van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden - dat dit te allen tijden voorrang zal krijgen ten aanzien van onze doelstelling(en).

Voor vragen, op- en aanmerkingen over het bovenstaande verzoeken wij u contact op te nemen met de secretaris van de Nederlandse-Varenvereniging.

Nederlandse Varenvereniging