JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Nederlandse Varenvereniging

Shop Facebook Contact

Lidmaatschap

De contributie bedraagt € 20,- euro per jaar voor zowel Nederlandse als buitenlandse leden. Hiervoor ontvangt u driemaal per jaar ons tijdschrift VarenVaria. Tevens ontvangt u per e-mail onze Nieuwsbrief voor de meest actuele informatie aangaande varens, varenverwanten en verenigingsberichten.

U bent welkom bij alle activiteiten van de vereniging, zoals de voor- en najaarsbijeenkomst met de al jaren succesvolle ruilbeurs waar u kans maakt die zeldzame varen te vinden waar u al zo lang naar op zoek bent. Als lid kunt u deelnemen aan de excursies naar tuinen, kwekerijen en andere voor de varen liefhebber interessante plaatsen in Nederland en België . De activiteiten van dit jaar staan in de kalender in de rubriek Vereniging.

U kunt zich als nieuw lid opgeven door het onderstaande aanmeldingsformulier in te vullen. Als u zich aanmeldt na 1 oktober dan is de contributie van € 20 geldig tot eind december van het volgende jaar. Betaling gebeurt via overschrijving per bank of incasso machtiging.
Het lidmaatschap gaat in zodra de betaling is ontvangen op de rekening van de NVV.

Belangrijk Uw naam moet overeenkomen met de tenaamstelling van uw bankrekening om uw aanmelding te kunnen verwerken.

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van ons tijdschrift VarenVaria per post en de Nieuwsbrief naar uw e-mail adres. Uw gegevens zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld.

Deze website is beveiligd (https, net als uw bank). Uw gegevens op het aanmeld formulier zijn niet te zien door onbevoegden. 

Om te voldoen aan de voorwaarden van de AVG heeft de vereniging uw expliciete toestemming nodig om met u in contact te treden d.m.v. e-mail, tekst of telefoon. Door onderstaande gegevens in te vullen en te versturen verleent u de vereniging de genoemde toestemming.

In het menu Vereniging / AVG verklaring, kunt u meer lezen hoe de vereniging uw gegevens gebruikt en beschermt.  

 

 

Aanmelden lidmaatschap


U kunt de jaarlijkse contributie van € 20,- overmaken op ING bankrekening IBAN NL34INGB 000 021 0286 ten name van Nederlandse Varenvereniging.

Of door middel van de SEPA doorlopende machtiging. Vul dan hieronder uw IBAN bankrekeningnummer in.
Nederlandse Varenvereniging. Vrakkerstraat 28, 6002AW Weert Nederland.
Incassant ID: NL17ZZZ404813110000

Velden met een * zijn verplicht.

Nederlandse Varenvereniging