JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Nederlandse Varenvereniging

Shop Facebook Contact

Muurplanten op de havenmuren in Woerden

KNNV rapport 'Muurplanten op de havenmuren in het centrum van Woerden' ,13 september 2011

Het verhaal achter het rapport: Begin september vraagt mijn “oude” buurman (ik ben al ruim 12 jaar verhuisd) mij mee voor een vaartochtje. Na een schitterende dag op het water komen wij terug in de haven van Woerden. De buurman vraagt mij om te helpen bij het aanleggen van de boot aan de kademuur. Dat doe ik en tegelijkertijd zie ik een plantje naast het steigeropstapje aan de kademuur. Is het een Tongvaren?

Ik kijk wat beter en zie dat het echt een Tongvaren is; een wettelijk beschermde soort. Onder het opstapje groeien nog een aantal andere varentjes. Maar naast het opstapje is de muur redelijk vrij van begroeiing, op enkele kleine beschadigde varentjes na. Mijn buurman zegt dat er een paar weken geleden nog veel grote varens tegen de muur groeiden.

Het zal toch niet waar zijn? Hier ook al! Het lijkt wel of overal in Woerden beschermde planten worden vernietigd. Waarschijnlijk zijn de muren schoongemaakt voor de havendag een paar weken eerder. Woerden is een schoon stadje? Hoe kan zo iets nu gebeuren? Vraag een man om de was te doen of om de schuur op te ruimen en hij knijpt er tussenuit. Geef hem een hogedrukspuit en hij gaat als een dwaze tekeer. Elk groen sprietje moet weg, zelfs al komt de hele voeg mee. Het moet en zal schoon. Zo zal het hier ook wel zijn gegaan.

Ik neem de volgende dag kontact op met -laten we hem vandaag maar de stadsecoloog noemen- om te vragen of hij weet van de schoonmaakbeurt en dat daardoor wettelijk beschermde muurvarens zijn verdwenen. Hij weet van niets, niet van het schoonmaken en ook niet dat daar beschermde planten groeien. En dat is helaas niet de eerste keer.

Ik beloof hem een inventarisatie van de nog aanwezige muurvegetatie te maken zodat er beleid op gemaakt kan worden.

Ook de assistent-havenmeester, die wij tijdens de inventarisatie ontmoeten, weet niet wie er opdracht heeft gegeven voor het schoonspuiten van de kademuren.

Met enkele leden van de KNNV plantenwerkgroep hebben wij de kademuren van de Emmakade en de Haven geïnventariseerd. Het resultaat hiervan staat in dit rapport. Gelukkig is nog niet alles verdwenen en kan met goed beheer de kade weer een groeiplaats worden voor dit soort unieke planten.

De KNNV hoopt dat u met dit rapport bij de herinrichting van de haven - die binnenkort zal plaatsvinden - rekening houdt met de wettelijk beschermde status van muurvegetaties en in het bijzonder van door de Flora- en faunawet beschermde soorten als Tongvaren en Steenbreekvaren. De KNNV zegt: doe er uw voordeel mee!

Het volledige rapport: Muurplanten op de havenmuren in het centrum van Woerden (pdf)

Groeiplaatsen